wynajem osuszaczy opole
Zastosowanie

Szkody po pożarowe:

Dezynfekcja pogorzelisk w celu usunięcia zapachu spalenizny.

Użycie ozonu jako środka dezynfekcyjnego niszczy rozwijające się po powodziach i zalaniach pleśnie i grzyby oraz ich plechy i grzybnie.

Ozon jako sterylizator powoduje rozpad pierścienia węglowego i utlenienie powstałych związków prostych do dwutlenku węgla, wody oraz tlenków pierwiastków wchodzących w skład pochodnych.