ozonowanie wroclaw
Oszuszanie

Wynajem sprzętu:

1. Dokumenty wymagane przy wypożyczeniu sprzętu:

a) podmiot gospodarczy:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, dowód osobisty osoby upoważnionej do wypożyczenia, wpłata kaucji wg cennika,

b) osoby fizyczne:
dowód osobisty, drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość , wpłata kaucji wg cennika,

2. Wymagane podanie dokładnego miejsca pracy urządzenia i telefonu kontaktowego

3. Okres najmu kończy się w dniu, w którym urządzenia wraz ze wszystkimi jej częściami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania zostaną zgłoszone do odbioru lub zwrócone pracownikowi firmy

4. Za nieustalone wcześniej przedłużenie terminu najmu pobiera się opłatę za każdy dzień zwłoki wg podwojonej stawki wypożyczenia na dobę.

5. Doba najmu kończy się o godzinie 17.00 dnia następnego. W przypadku nie zwrócenia urządzenia do w/w godziny zostanie naliczona opłata za całą następną dobę.

6. Usługa wypożyczenia, ozonowania lub badania termowizyjnego płatna z góry wraz ze zwrotną kaucją za sprzęt.

7. Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna ZAREZERWUJ urządzeń pod numerem telefonu 665 079 169.

8. Pierwszeństwo wynajmu sprzętu mają klienci zamawiający usługi pakietowe.

9. Ze względu na to, że wszystkie urządzenia są zasilane elektrycznie z gniazdek 230V wymagany jest dostęp do sprawnej i niezawilgoconej instalacji.

10. Dodatkowy sprzęt wykorzystywany przy osuszaniu nie jest objęty procedurą wynajmu w przypadku rezygnacji z usług pakietowych.

Oferta w pliku pdf