ozonowanie katowice
Przyczyny powstawania Alergii

Żródła wilgoci w pomieszczeniach


Głównym źródłem wilgoci jest aktywność człowieka powodująca emisję wilgoci w znacznych czasami ilościach. W czasie snu człowiek emituje około 50 g/h (gram pary wodnej na godzinę), w czasie ciężkiej pracy powstaje około 300 g/h, parzenie kawy w ekspresie generuje około 400 g/h, kąpiel pod prysznicem daje około 2500 g/h, suszenie prania i gotowanie jednego posiłku po około 2000 g/h. średnia emisja pary wodnej dla rodziny czteroosobowej wynosi około 11 kg/24 h - inaczej, 11 litrów wody na dobę pochłaniane jest przez materiały konstrukcyjne pomieszczeń w przypadku braku wentylacji. Im temperatura na zewnątrz niższa tym wymiana powietrza zazwyczaj jest ograniczana, a to powoduje, że znaczna część pary wodnej (wilgoci) z poprzedniej doby zostaje zatrzymana w konstrukcji, a następna doba spowoduje znowu dostawę dawki 11 kg wody. W ten sposób wnętrze budynku, w tym również wyposażenie, odzież, kumulują w swojej objętości wodę, stwarzając lokalnie mikrowarunki do rozwoju grzybów i pleśni.
Innymi słowy, nieroztropnym postępowaniem sami tworzymy grzybom we własnym mieszkaniu nisze ekologiczne stwarzając im idealne warunki do rozwoju i rozmnażania. Efektem ich rozwoju jest korozja biologiczna materiałów (równoznaczna z fizycznym zniszczeniem), w których się rozmnażają. Same zniszczenia nie stanowią jeszcze zagrożenia, są to tylko straty materialne, z którymi można się uporać mniejszym lub wyższym kosztem. Produktem ich rozmnażania jest emisja do atmosfery pomieszczeń niezwykle toksycznych dla człowieka związków zwanych mikotoksynami (mykotoksyny). Ich wpływ na zdrowie człowieka przejawia się począwszy od alergii poprzez stany zapalne dróg oddechowych, w przypadku zakażeń wziewnych, do schorzeń układu nerwowego, nerek, wątroby aż po choroby nowotworowe w przypadku zakażeń droga pokarmową. Mogą także poprzez osłabienie układu immunologicznego powodować schorzenia, które nie są bezpośrednio wywołane mikotoksynami, a to dodatkowo utrudnia diagnozowanie. Rozwój choroby może trwać miesiącami i latami.
Odpowiednio wczesne przeprowadzenie badań w budynku czy mieszkaniu ujawni, jeśli takie istnieją choć ich jeszcze nie widzimy, obszary o podwyższonej wilgotności, które mogą stać się ogniskami grzybów i pleśni. Identyfikacja takich obszarów jest jednocześnie diagnozą przyczyny lub przyczyn je wywołujące. Badanie takie można porównać z okresowym badaniem stanu zdrowia, które u większości ludzi nie budzą już zdziwienia i każdy uznaje ich zasadność gdyż jest wiadomym, że dzięki takiej profilaktyce można uniknąć poważnych problemów zdrowotnych, ponieważ łatwiej jest zapobiegać niż leczyć.
W większoœci przypadków leczenia alergii skupiamy się na walce z objawami. Czasami warto zastanowić się i spojrzeć szerszym okiem na aktualną sytuację w domu. Może powody infekcji kryją się gdzieœ indziej, tam gdzie sięgnie tylko oko… kamery termowizyjnej i mierników wilgotności.

Sprawdź, w jaki sposób Twój dom wpływa na Twoje zdrowie. Może dzięki nam poznasz przyczyny alergii w Twojej rodzinie.